Jumat, 3 Agustus 2018

SYAIR SANDI / SASMITO
K1 10:00 Gunakan sesuai dengan aturan, agar selalu terjaga kondisi kesehatan.
K2 12:00 Ukuran pancen super jumbo, ora gampang golekane ana toko.
K3 14:00 Nyamleng cocok karo hawane, ditambah gendhing kroncong musike.
K4 16:00 Terpojok tak bisa berbuat apa”, hanya pasrah kepada Sang Kuasa.
K5 18:00 Itungan utange ora mung siji loro, saiki dadi stres mung plonga-plongo.
K6 20:00 Ngendelake akehe bandha warisan, saben dina mung mbanda tangan.
K7 22:00 Guwang rai nalika ketemu mantan, lagi telung sasi anggone pegatan.
“GUNTING”
ANGKA JITU HARI INI
3 4 2
KARTU DIGANTUNG TEPAT JAM 00:00 WIB
KELUARAN / PAITO
TANGGAL K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7
03-08-18 2=   2x 4=  2=  5x  1x  4= 
02-08-18 5x  6x  1x  2x  6x  4=  1= 
01-08-18 6=  2=  3x  4=  1=  2=  3x 
31-07-18 3=  1=  6x   3x 1=  2x  3= 
30-07-18 4=   5x  5=  4x 6x  6=  5x 
29-07-18 1=  2=  5=   6= 3=  2x  2= 
28-07-18 6=  1=  6x  4x  6=  4=   3=
27-07-18 3x  5=  4x   4=  4x  2=  6x 
26-07-18 5=  1=  1=  2=   2x 5x  6x 
25-07-18 2x  5x  6=  4x  3=   3=  5=
24-07-18  4x 6x  3=   1x  1= 3=  6x 
23-07-18 2=   5x  6= 6=  3=  5x  5x 
22-07-18  3x  1x 6x  4x   3= 5x  1= 
21-07-18 5x  2x  4x  4=  2=  1x  5x 
KETERANGAN
1 = PETIK 1 x RATU
2 = PLOMPONG 2 x DIMPIL
3 = GUNUNG 3 x CIWIR
4 = CAWANG 4 x GUNDUL
5 = KANTONG 5 x BABI
6 = KEROK 6 x NENGKRANG