Kamis, 18 Oktober 2018

SYAIR SANDI / SASMITO
K1 10:00 Mundhak abot bobot timbangane, mula dadi dhuwur rega pasarane.
K2 12:00 Layon dibudhalake menyang kuburan, kabeh padha rangkulan tangis”an.
K3 14:00 Enom tuwa padha joget ngibing, jalarane penyanyine ayu tur kempling.
K4 16:00 Ngrayu kandha jabatane jare direksi, jebul tumpakane mung pit jengki.
K5 18:00 Gelap gulita terasa dunia ini, setelah dipecat tak terima gaji.
K6 20:00 Ora sida maju nyalon dadi bupati, jalaran saingane bandhane ngedap”i.
K7 22:00 Selalu memandang rendah orang lain, karena posisi lagi diatas angin.
“MLENGOS”
ANGKA JITU HARI INI
2 6 1
KARTU DIGANTUNG TEPAT JAM 00:00 WIB
KELUARAN / PAITO
TANGGAL K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7
18-10-18  6= 1=  5=  3x  2x  2=  5x 
17-10-18 5=   4= 3x   1x 5=   3x 4x 
16-10-18 1=  6=  6x  2x  2=  1x  4= 
15-10-18 5=   6x  3x 1=  3x   1=  5x
14-10-18  6x 4=  2=  3=   4=  2= 6= 
13-10-18 6x   6= 5=   5x  1= 4x  1x 
12-10-18 4x   5=  4x 3x  2x   2= 4x 
11-10-18 1=  2=   3= 6=   6= 4=   3=
10-10-18 5x   2= 2=   5x 3=  5x  3= 
09-10-18 5=   4= 4x  5=   1= 2x  4x 
08-10-18 6x  3x   4= 1=  1=  2x  6x 
07-10-18  5x 5=  4=  6x  2=   1x 2= 
06-10-18 6=  5x  2x  1=   2x 3=  6= 
05-10-18 1x   1= 5x  5x  6=  4=  6x 
04-10-18 1=  3x  5x  4=  6=  5=  3= 
03-10-18 4x  3=  2=  2x  6x  1x   6=
02-10-18  5x 6x   1= 5x   5= 3=  2x 
01-10-18  4= 3x  2x  6=   5x  1x  1=
KETERANGAN
1 = PETIK 1 x RATU
2 = PLOMPONG 2 x DIMPIL
3 = GUNUNG 3 x CIWIR
4 = CAWANG 4 x GUNDUL
5 = KANTONG 5 x BABI
6 = KEROK 6 x NENGKRANG