Minggu, 11 Februari 2018

SYAIR SANDI / SASMITO
K1 10:00 Kuwatir menowo sido dipegat, mulo, mrono mrene nggembol jimat.
K2 12:00 Eling marang bopo biyunge, bareng jungkruk panuripane.
K3 14:00 Molak=malik anggone turu, jalaran sak awak kebak goresan tatu.
K4 16:00 Pura” tidak tau, walau barang bukti jelas di dalam saku.
K5 18:00 Iring”an konvoi motor ghede, nganti mbarengi kuping suarane.
K6 20:00 Ngawulo awit umur selikur taon, wis di anggep koyo anak kandung.
K7 22:00 Getih dleweran metu soko irunge, amargo dijotos karo gendhakane.
“KEMPING”
ANGKA JITU HARI INI
6 5 4
KARTU DIGANTUNG TEPAT JAM 00:00 WIB
KELUARAN / PAITO
TANGGAL K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7
11-02-18 2x  6x  2x   2= 5=  4=   4x
10-02-18 3x  6=   1= 3=   6=  4x 2= 
09-02-18  3= 1x   2x  6x 5x  3=   2x
08-02-18 3x  5=   6x  4= 3=  5x  2x 
07-02-18 3x  6=  1x   5x  1x  1= 2= 
06-02-18 4x  6=   1x  1=  6x  5x  6=
05-02-18 2x   3x 4x  5x  3x   1x  6x
04-02-18  2x 6=  1x   1= 2x  5x  3= 
03-02-18  4=  5= 5=  4x   1x  1x 2= 
02-02-18 2x   4x  4=  3x  5x  6= 3= 
01-02-18 2=   1= 3=   1x  6=  3x 5= 
KETERANGAN
1 = PETIK 1 x RATU
2 = PLOMPONG 2 x DIMPIL
3 = GUNUNG 3 x CIWIR
4 = CAWANG 4 x GUNDUL
5 = KANTONG 5 x BABI
6 = KEROK 6 x NENGKRANG