Rabu, 27 Juni 2018

SYAIR SANDI / SASMITO
K1 10:00 Pancen iki bocah serba bisa, layak jika mendapat julukan multi talenta.
K2 12:00 Rekayasa menaikkan biaya anggaran, berakibat proyek jadi berantakan.
K3 14:00 Anak gaul jaman saiki, kuping kiwa tengen ditindhik peniti.
K4 16:00 Nadyan mung adol jamu gendong, nyatane omahe magrong-magrong
K5 18:00 Omelan sang majikan sudah biasa, yang penting gaji tak telat diterima.
K6 20:00 Wujud rupone ora bejaji, babagan prestasi ora ono sing nandingi.
K7 22:00 Ora wurung mung sambat simbok, jalaran usahane rugi nombok.
“PRANOWO”
ANGKA JITU HARI INI
4 1 3
KARTU DIGANTUNG TEPAT JAM 00:00 WIB
KELUARAN / PAITO
TANGGAL K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7
27-06-18  2x 4x   3x 1x  5x  5x  6x 
26-06-18 3x  6x  3=  1=  4=  6=  4x 
25-06-18  5= 6=   2= 3x   5x 6x   2x
24-06-18  1= 3x  2x  2=   3= 1x  6= 
23-06-18 5=  6=  4=  5x  2=  4=   2=
22-06-18  1x 5=  4=   3=  6x 5=   3x
21-06-18 1x  4=  5x  4x  3x  2x   1=
20-06-18  5=  6x  1= 3x  5x  4=  6= 
19-06-18   B
18-06-18   B
17-06-18   B
16-06-18   B
15-06-18   B
14-06-18   B
13-06-18   B
12-06-18   B
11-06-18   B
KETERANGAN
1 = PETIK 1 x RATU
2 = PLOMPONG 2 x DIMPIL
3 = GUNUNG 3 x CIWIR
4 = CAWANG 4 x GUNDUL
5 = KANTONG 5 x BABI
6 = KEROK 6 x NENGKRANG