Sabtu, 11 Agustus 2018

SYAIR SANDI / SASMITO
K1 10:00 Mung lungguh sinambi mirsani tipi, mlaku” saben esuk wis dilereni.
K2 12:00 Ewa semono durung bisa mentas dhewe, isih disumbang maratuwane.
K3 14:00 Lipstik warna merah muda, sebagai ungkapan hati sedang berbunga”.
K4 16:00 Anggone gelem balen karo bojo tuwa, jalaran wis nipise bandha.
K5 18:00 Muluk” gegayuhane, ora nyawang karo ijasah sekolahe.
K6 20:00 Usang, iki barang lawas, nanging diagem isih katon pantas.
K7 22:00 Ngoceh nganti munthuk cangkeme, ora ana sing nggagas gunem critane.
“MELAMUN”
ANGKA JITU HARI INI
2 4 1
KARTU DIGANTUNG TEPAT JAM 00:00 WIB
KELUARAN / PAITO
TANGGAL K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7
11-08-18 3x  1x  1x  4x   4=  6x  6x
10-08-18 5=  6=  4x  6=  1=  3=  5= 
09-08-18  3= 2x   3x  5= 4=  5x   6=
08-08-18 4=   4x 4=  6x  1=  1x   1=
07-08-18  1x 5x   5x 3=  3=   2= 5x 
06-08-18  3x 2x  1=   4x 1x   1=  1x
05-08-18 2x   5x 4=  2x  6=   5x 4x 
04-08-18 2x  6=  2=  6x  4x   1=  5=
03-08-18 2=   2x 4=  2=  5x  1x   4=
02-08-18 5x  6x  1x  2x  6x  4=  1= 
01-08-18 6=  2=  3x  4=  1=  2=  3x 
KETERANGAN
1 = PETIK 1 x RATU
2 = PLOMPONG 2 x DIMPIL
3 = GUNUNG 3 x CIWIR
4 = CAWANG 4 x GUNDUL
5 = KANTONG 5 x BABI
6 = KEROK 6 x NENGKRANG