Sabtu, 24 Maret 2018

SYAIR SANDI / SASMITO
K1 10:00 Rambute wernane wis putih lan ireng, weruh prawan matane isih mentheleng.
K2 12:00 Abot wis ora kuat nyangga, dadi peteng nyawang kahanan donya.
K3 14:00 Pawakane gedhe dhuwur, ora ngira yen umure lagi ngancik selikur.
K4 16:00 Entuke bungah atine, jalaran wis kabul gegayuhan cita”ne.
K5 18:00 Lontang-lantung ora duwe gawean, sinawang mung menang penampilan.
K6 20:00 Ati” marang barang iki, bisa” dadi angrem ana njero bui.
K7 22:00 Ngoyak” ngajak rabi, jalaran weteng wis isi jabang bayi.
“RAPELAN”
ANGKA JITU HARI INI
5 2 3
KARTU DIGANTUNG TEPAT JAM 00:00 WIB
KELUARAN / PAITO
TANGGAL K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7
24-03-18 5=  1x  3x  6x  2x  4=  2x 
23-03-18 6=  3=   1= 5x   3=  6=  6=
22-03-18 2=  1=   1x 5=   3x  4x 4x 
21-03-18 1x  2x   3= 6=   4= 3x   6=
20-03-18  5x  5x 4=  6=  5x  4=   2=
19-03-18  2x  5x 4=  3=   5= 3x   3=
18-03-18  4=  1x 6=  4x  4x 5x   6=
17-03-18 5x  6=   3=  2= 4x   2x 3x 
16-03-18  1x 6=   3= 5x  3x  6=   3x
15-03-18 6=   3= 5x   5x 6=  4x  2= 
14-03-18 1=  1x   6=  6x 2=  2x  1x 
13-03-18 6x   4x  2x  5x  5x  4x 4= 
12-03-18  3=  6x 6x  3=  1=   3x  2=
11-03-18 1=  5x  5=  4=   3= 6=  4= 
10-03-18  2= 4x   4=  2x 3=   3x 2x 
09-03-18 4=  5=   6=  1x  3=  1= 4= 
08-03-18 3x  6x   1x  2x 4x   3x  5x
07-03-18 4x   1x  3=  2=  1= 1=   2=
06-03-18  6= 4=  5x   3x 3x   5x 3= 
KETERANGAN
1 = PETIK 1 x RATU
2 = PLOMPONG 2 x DIMPIL
3 = GUNUNG 3 x CIWIR
4 = CAWANG 4 x GUNDUL
5 = KANTONG 5 x BABI
6 = KEROK 6 x NENGKRANG