Sabtu, 29 September 2018

SYAIR SANDI / SASMITO
K1 10:00 Digolekne ragat nganti sirahe ngelu, bareng lulus malah dadi bandar sabu.
K2 12:00 Ora bisa ngomong apa”, sawise ana bukti poto ning saku celana.
K3 14:00 Kere munggah bale, lali karo sejarahe ora gelem ngilo githoke.
K4 16:00 Urusan utang during bisa rampung, pikirane dadi kemrungsung.
K5 18:00 Mangan lan turu ora dipersudi, maklum lagi gandrung babon lokalisasi.
K6 20:00 Emoh nyedhak wedi babak belur, amarga mungsuhe nggawa sangkur.
K7 22:00 Nglunjak gunem cangkeme, ora maido menawa diadohi kancane
“DOKUMEN”
ANGKA JITU HARI INI
1 4 6
KARTU DIGANTUNG TEPAT JAM 00:00 WIB
KELUARAN / PAITO
TANGGAL K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7
29-09-18 4x  1=   6x 6=   6= 3x  2x 
28-09-18 3=  2=  2x  6x  1x  5x   5x
27-09-18 3=   5= 1=  6=   4x  5x 4x 
26-09-18 5x  6=  6x  5=  2=  2x  5= 
25-09-18 1x  4x  2x   1= 2=  4x  1x 
24-09-18 3x  6x  5=   1x 3x   6= 4x 
23-09-18  2x  2= 6=  1=  5x  6x  2x 
22-09-18 1x  4x  2x  5x  1=   6= 5x 
21-09-18 6=   2x 5x  5x   1= 2=  5x 
20-09-18 5=   1= 1=  4=  4=   2=  3x
19-09-18 2=  6x 3x   6=  6=  2x 2= 
18-09-18 4=   4= 2=  1=   5x 5x  3= 
17-09-18 1x  2x   5x 6=   4x  5x  5=
16-09-18 3x   3x 6x  6x   1x  3x 4= 
15-09-18 3=  1x  4x   6=  6=  1= 4x 
14-09-18 3=  6x  5x   3= 2x  1=   5x
13-09-18  4=  4x  6x 3=   5= 3x   5=
12-09-18 5=   3x 1=  1=  3x  4x  3x 
11-09-18  4= 6=  2=  2=   5= 6=   3x
KETERANGAN
1 = PETIK 1 x RATU
2 = PLOMPONG 2 x DIMPIL
3 = GUNUNG 3 x CIWIR
4 = CAWANG 4 x GUNDUL
5 = KANTONG 5 x BABI
6 = KEROK 6 x NENGKRANG