Selasa, 14 November 2017

SYAIR SANDI / SASMITO
K1 10:00 Sapa nandur mesthi bakal ngundhuh, mula kebecikan ayo padha diundhuh.
K2 12:00 Urung tau sing jenenge dhemenan, mlebu kamar sikile dadi gemeteran.
K3 14:00 Nginthil bokonge simbok, jebul niate mung arep njaluk tombok.
K4 16:00 Amit” aja turun anak putu, bocah sekolah padha mbolos mendem ciu.
K5 18:00 Tinggal di rumah hanya seorang diri, anak papat wis padha urip mandiri.
K6 20:00 Atine ajeg bungah, sak suwene gandheng karo wanita bergincu merah.
K7 22:00 Nambani tatune ati, nganti direwangi buruh menyang Arab Saudi.
“SUNATAN”
ANGKA JITU HARI INI
3 6 1
KARTU DIGANTUNG TEPAT JAM 00:00 WIB
KELUARAN / PAITO
TANGGAL K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7
14-11-17 6=  5x  3x   3= 6=  2=   5x
13-11-17 5=  4=  2x  6x  4x  5=  2x 
12-11-17 2=  4=  6=  4=  4x   5= 1= 
11-11-17 1=   3x 3=  2=  5x  5x  5x
10-11-17 6x  1x  2x  3x  5=   1x  6=
09-11-17 2x  5=  1=  4x  3=   1= 5x 
08-11-17 5x  2=  5x  6=  6=  6=  4= 
07-11-17 3=  2x  5x 1x  2=  2x   3=
06-11-17 3=   3= 4x  4x  6x  2x  6= 
05-11-17 5x  1x  2x  1=  3=   5x 1= 
04-11-17  6x 3x   1= 6=  6=  3=  3= 
03-11-17 4x  1=  5x  4x  1=  6x  4x 
02-11-17 2=  4x  5=  1x  1=   2x 2x 
01-11-17 4=  2=  4=  3=  2x   3=  2=
KETERANGAN
1 = PETIK 1 x RATU
2 = PLOMPONG 2 x DIMPIL
3 = GUNUNG 3 x CIWIR
4 = CAWANG 4 x GUNDUL
5 = KANTONG 5 x BABI
6 = KEROK 6 x NENGKRANG