Selasa, 21 Agustus 2018

SYAIR SANDI / SASMITO
K1 10:00 Sing durung genah buktine aja diarep”, marai ning sirah dadi mumet.
K2 12:00 Ukurane pancen super jumbo, ora gampang golekane ana toko.
K3 14:00 Sokongane tenaga uga ditampa, guyup rukun mbangun gapura desa.
K4 16:00 Utang lebonan bank thithil, saben bengi mripate mung kethal-kethil.
K5 18:00 Rasa bersalah terus menghantui, hingga terbawa sampai mati.
K6 20:00 Alam seakan tak mau bersahabat, banjir bandang terlihat dahsyat.
K7 22:00 Nyepakake ubarampe, pinangka kanggo nikahake anak mbarepe.
“SUSURAN”
ANGKA JITU HARI INI
2 4 3
KARTU DIGANTUNG TEPAT JAM 00:00 WIB
KELUARAN / PAITO
TANGGAL K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7
21-08-18 4x  4x  1x  6x  4= 5=  6= 
20-08-18  3=  6= 5x  1=  4x   2x   4x
19-08-18  5x 1x  3x  5=  1=   3x  2x
18-08-18 2=  2x  6=  3x  2x   4x  5=
17-08-18 2x  5=  1=  1x  5x  3x   2=
16-08-18  5= 1=   3= 6=  5x   5x  3=
15-08-18 4x  3=  6=  4=  2=  2x   4=
14-08-18  3x 1=   5x 3x  4x  1=   4=
13-08-18 1x  4x  6x  6=   2x 6=  1= 
12-08-18 2x  5=  3x  6x  5=  3x   1=
11-08-18 3x  1x  1x  4x   4=  6x  6x
10-08-18 5=  6=  4x  6=  1=  3=  5= 
09-08-18  3= 2x   3x  5= 4=  5x   6=
08-08-18 4=   4x 4=  6x  1=  1x   1=
07-08-18  1x 5x   5x 3=  3=   2= 5x 
06-08-18  3x 2x  1=   4x 1x   1=  1x
KETERANGAN
1 = PETIK 1 x RATU
2 = PLOMPONG 2 x DIMPIL
3 = GUNUNG 3 x CIWIR
4 = CAWANG 4 x GUNDUL
5 = KANTONG 5 x BABI
6 = KEROK 6 x NENGKRANG