Selasa, 23 Oktober 2018

SYAIR SANDI / SASMITO
K1 10:00 Sepakat menjalin kerjasama, demi untuk martabat keluarga.
K2 12:00 Awake lungrah ora amarga lara, nanging jalaran nandhang asmara.
K3 14:00 Nunggak isih tetep klas telu, awit bocahe ora sregep sinau.
K4 16:00 Gari nunggu golek dina resepsi, kabeh sedulur wis padha ngrestoni.
K5 18:00 Kaku blas ora fleksibel, mula gunemane akeh sing sebel.
K6 20:00 Aman nyaman terkendali, setelah diaktifkan kegiatan ronda setiap hari.
K7 22:00 Ruwet mung seneng gawe masalah, ora tau gelem sithik ngalah.
“SANGKAR”
ANGKA JITU HARI INI
5 6 1
KARTU DIGANTUNG TEPAT JAM 00:00 WIB
KELUARAN / PAITO
TANGGAL K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7
23-10-18 4=  3=   6= 6x  3x  5x   1x
22-10-18  1= 3=  2x  5x   4= 6x  4x 
21-10-18 6=   3= 5=  1x  4x  1x  6x 
20-10-18 6=   5= 2x  2x  3x  3x   4=
19-10-18  3x  3= 4=   1= 5=  4x  3= 
18-10-18  6= 1=  5=  3x  2x  2=  5x 
17-10-18 5=   4= 3x   1x 5=   3x 4x 
16-10-18 1=  6=  6x  2x  2=  1x  4= 
15-10-18 5=   6x  3x 1=  3x   1=  5x
14-10-18  6x 4=  2=  3=   4=  2= 6= 
13-10-18 6x   6= 5=   5x  1= 4x  1x 
12-10-18 4x   5=  4x 3x  2x   2= 4x 
11-10-18 1=  2=   3= 6=   6= 4=   3=
10-10-18 5x   2= 2=   5x 3=  5x  3= 
09-10-18 5=   4= 4x  5=   1= 2x  4x 
08-10-18 6x  3x   4= 1=  1=  2x  6x 
07-10-18  5x 5=  4=  6x  2=   1x 2= 
06-10-18 6=  5x  2x  1=   2x 3=  6= 
KETERANGAN
1 = PETIK 1 x RATU
2 = PLOMPONG 2 x DIMPIL
3 = GUNUNG 3 x CIWIR
4 = CAWANG 4 x GUNDUL
5 = KANTONG 5 x BABI
6 = KEROK 6 x NENGKRANG