Selasa, 25 September 2018

SYAIR SANDI / SASMITO
K1 10:00 Taruhane dhuwit ora sepiroa, nanging iki babagan harga diri lan perbawa.
K2 12:00 Omset penjualan naik drastis, karena keyankinan hati yang selalu optimis.
K3 14:00 Ninggalake tumindak malima, amarga wis ngrumangsani umur tuwa.
K4 16:00 Gibrah” pengin kudu ngamuk, sawise gendhakane ora gelem bali mantuk.
K5 18:00 Keladuk kurang duga, bisa” ndadekake urip dadi nelangsa.
K6 20:00 Ambilah satu diantara tiga, pasti salah satunya terasa manis rasanya.
K7 22:00 Tuntunan saka bapak ibu guru, nambahi dadi teteg anggone mlaku.
“TONGKAT”
ANGKA JITU HARI INI
2 1 4
KARTU DIGANTUNG TEPAT JAM 00:00 WIB
KELUARAN / PAITO
TANGGAL K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7
25-09-18 1x  4x  2x   1= 2=  4x  1x 
24-09-18 3x  6x  5=   1x 3x   6= 4x 
23-09-18  2x  2= 6=  1=  5x  6x  2x 
22-09-18 1x  4x  2x  5x  1=   6= 5x 
21-09-18 6=   2x 5x  5x   1= 2=  5x 
20-09-18 5=   1= 1=  4=  4=   2=  3x
19-09-18 2=  6x 3x   6=  6=  2x 2= 
18-09-18 4=   4= 2=  1=   5x 5x  3= 
17-09-18 1x  2x   5x 6=   4x  5x  5=
16-09-18 3x   3x 6x  6x   1x  3x 4= 
15-09-18 3=  1x  4x   6=  6=  1= 4x 
14-09-18 3=  6x  5x   3= 2x  1=   5x
13-09-18  4=  4x  6x 3=   5= 3x   5=
12-09-18 5=   3x 1=  1=  3x  4x  3x 
11-09-18  4= 6=  2=  2=   5= 6=   3x
10-09-18 3=  2=  2=  1=  6x  6x   4x
09-09-18 6=  4x  2=  5=   5=  2x  6=
08-09-18 2=  3x   4x 6=  1x  1x  6x 
07-09-18 4=   3x  3x 6=  6x   3= 2= 
06-09-18 4x   5x  1x 5x  2=  1=  2x 
05-09-18  4= 1x  2=  5=   6=  4=  2=
04-09-18 5x   4x 4=  5=  4x  2x   4=
03-09-18  2x  6x 3x  5x  2x   5=  3=
02-09-18 6=  4=  4x  1x  2=  2x  2= 
01-09-18  3= 5=   1x 1x  5x   5=  2=
KETERANGAN
1 = PETIK 1 x RATU
2 = PLOMPONG 2 x DIMPIL
3 = GUNUNG 3 x CIWIR
4 = CAWANG 4 x GUNDUL
5 = KANTONG 5 x BABI
6 = KEROK 6 x NENGKRANG