Selasa, 27 Maret 2018

 

SYAIR SANDI / SASMITO
K1 10:00 Padhet jadwal acarane, nganti ora kober ngisi wetenge.
K2 12:00 Ramene ing wayah esuk, padha sliwar-sliwer nganti dalane remuk.
K3 14:00 Eyang putri ngagem jarik lurik, senadyan sepuh isih katon cantik.
K4 16:00 Ngawula dadi babu Cina, ati kudu sabar usus kudu dawa.
K5 18:00 Jauh dimata dekat dihati, jarak bukan penghalang cinta sejati.
K6 20:00 Akan datang menghadiri acara reuni, untuk bersalaman silaturahmi.
K7 22:00 Kaku kekarepane ora bisa dipenggak, ora ngelingi titi wancine wis cedhak.
“PRENJAK”
ANGKA JITU HARI INI
4 2 6
KARTU DIGANTUNG TEPAT JAM 00:00 WIB
KELUARAN / PAITO
TANGGAL K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7
27-03-18 6x  6=   4=  2=  1x  4=  5=
26-03-18  5x 3=  5=  1x  3=  5x   1x
25-03-18 6=  6x  4x   4x 6x   3= 3= 
24-03-18 5=  1x   3x 6x  2x  4=   2x
23-03-18 6=  3=   1=  5x  3=  6=  6=
22-03-18 2=  1=   1x 5=   3x  4x 4x 
21-03-18 1x  2x   3= 6=   4= 3x   6=
20-03-18  5x  5x 4=  6=  5x  4=   2=
19-03-18  2x  5x 4=  3=   5= 3x   3=
18-03-18  4=  1x 6=  4x  4x 5x   6=
17-03-18 5x  6=   3=  2= 4x   2x 3x 
16-03-18  1x 6=   3= 5x  3x  6=   3x
15-03-18 6=   3= 5x   5x 6=  4x  2= 
14-03-18 1=  1x   6=  6x 2=  2x  1x 
13-03-18 6x   4x  2x  5x  5x  4x 4= 
12-03-18  3=  6x 6x  3=  1=   3x  2=
11-03-18 1=  5x  5=  4=   3= 6=  4= 
KETERANGAN
1 = PETIK 1 x RATU
2 = PLOMPONG 2 x DIMPIL
3 = GUNUNG 3 x CIWIR
4 = CAWANG 4 x GUNDUL
5 = KANTONG 5 x BABI
6 = KEROK 6 x NENGKRANG